Mark Meijers is geen rechtspersoon of geregistreerde term. Mark Meijers wordt als pseudoniem gebruikt door topseksleven.com. topseksleven.com is onderdeel van Online Marketing Solutions.

Online Marketing Solutions
Ceresstraat 1
4811CA, Breda
KVK: 20.15.30.47
BTW: NL 172032349 B01Deze disclaimer is van toepassing op de volledige website en aanverwante producten

1. Deze disclaimer is tevens van toepassing op het volgende:

  • alle internetpagina’s van topseksleven.com, dus de teksten, afbeeldingen, links, videos, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • De bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder fysieke of lichamelijke schade, verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stem je in met deze disclaimer.

3. Als bezoeker ga je ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, accepteert als zijnde richtlijnen. De inhoud van de website berust grotendeels op de ervaring van de auteur, dit zijn niet altijd wetenschappelijk bewezen feiten. De kennis welke via topseksleven.com wordt verspreid is niet gekoppeld aan een geregistreerde instantie. Het gebruik, verspreiden op toepassen er van, is dan ook voor het risico van de bezoeker. De informatie op de website dient in geen enkel geval geïnterpreteerd te worden als medisch advies. Bij lichamelijke, psychische of elke andere vorm van klachten dient u altijd uw arts te raadplegen. topseksleven.com is nooit verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het uitvoeren van op de website omschreven handelingen. Deze zijn indicatief en zoals gezegd vormen deze onderdeel van de ervaringen van de auteur en dienen zo gezien te worden

4. Je gaat ermee akkoord dat er auteursrechten berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. topseksleven.com doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan is topseksleven.com niet aansprakelijk.

6. topseksleven.com verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. topseksleven.com is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8. topseksleven.com mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëndigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9. topseksleven.com is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.

11. Je beschermt tegen en vrijwaart topseksleven.com, zijn vertegenwoordigers en handelspartners, van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website, aanverwante producten, diensten, webpagina’s, en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

12. Online Marketing Solutions heeft het recht om je de toestemming te ontzeggen de website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven, te gebruiken.